Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam

Lâm Sàng

LIÊN KẾT BỆNH VIỆN K