Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam

Liên hệ

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Hà Nội
Địa chỉ: 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84- 24) 38.253.531 (84-24) 38.248.308

Web: http://bvvietduc.com/